ข้าวออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์จากข้าวออร์แกนิค
ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิคในระดับสากล
EU (European Union) Organic; NOP (National Organic Program) & USDA (United States Department of Agriculture) Organic; COR (Canada Organic Regime); and JAS (Japanese Agricultural Standard)

GMP (Good Manufacturing Practice)
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standards.
Original on Transparent.png

Certified by Control Union: TH-BIO-14

  Kritsanakorn Online Store Managed by ImpactAsia.Co

 
บริหารช่องทางการขายและการตลาดโดย บริษัท อิมแพคท์ เอเชีย จำกัด

Contact  us : Email : impactkritsanakorn@gmail.com, pr@impactasia.co

Tel. : +66 63 431 4978

 

© 2020 Kritsanakorn Organic Farm Co.,Ltd  and ImpactAsia Company Limited.All rights reserved.