แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า l Order Form 

สำหรับธุรกิจ ร้านอาหาร หรือท่านที่ยอดซื้อ 100 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องการราคาส่ง ติดต่อ impactasia.co@gmail.com หรือ pr@impactasia.co l For business, restaurants or ordering over 100 kgs.Pelase contact us for wholesale/Business price.

Organic Rice l ข้าวออร์แกนิค

Organic riceberry rice  
Organic Thai Hom Mali rice 
Organic Thai Hom Mali red rice
Organic Thai Hom Mali brown rice


ข้าวไรซ์เบอรี่ออร์แกนิค

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค

ข้าวหอมมะลิแดงออร์แกนิค

ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค

Organic sticky rice l ข้าวเหนียวออร์แกนิค

Organic white sticky rice 

Organic black sticky rice

​ข้าวเหนียวขาวออร์แกนิค

ข้าวเหนียวดำออร์แกนิค

Packaging types and product weight per unit


Vacuum packaging : Available in many sizes, 0.5 kg, 1 Kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg per pack.

Sack Packing : 50 Kg per sack

Jumbo sack packing ( Big Bag ): 1,000 Kg per sack

ประเภทของการบรรจุและนำ้หนักสินค้าต่อหน่วย
บรรจุถุง(สูญญากาศ) : มีให้เลือกหลายขนาดคือ 0.5 kg,1 Kg,2 kg,3 kg,4 kg ,5 kg ต่อแพค

บรรจุกระสอบ : 50 Kg ต่อกระสอบ

บรรจุกระสอบจัมโบ้ : 1,000 Kg ต่อกระสอบ